“USA HAR OVERTATT NORGE UKRAINA – DE BALTISKE STATER – ALLE DE NYE MEDLEMMENE I NATO — NÅ GJELDER DET FOR USA Å FÅ SVERIGE OG FINNLAND INN I SITT DØDELIGE FAVNTAK – FORT”

INNHOLD:
John Perkins – tidligere economic hitman for NSA og CIA

Tilleggsavtale mellom Norge og USA om Forsvarssamarbeid

USA-Baltiske Stater – Pakt om Partnerskap (google oversettelse til norsk)

USA-Ukraina – Pakt om Strategisk Partnerskap (google oversettelse til norsk)

Jeg vil gjerne ha hjelp til å spre adressen til nettside min, toralvestad.com – spesielt til lederne og folket i de landene som har fått disse Charter med USA. Be lederne deres avvise dem totalt, uten noen avstemming. Hvis de bringer videre kunnskapen om styreånden vi har med oss i kroppen, vil de være beskyttet av Gud via styreånden. (les Melding fra Gud)

Et tilbud du ikke kan avslå

Karakteristisk for et slikt mafiatilbud, er at innholdet og betingelsene er så til de grader urimelig at enhver skal skjønne at det er en ordre om underkastelse. Frykten for å bli myrdet, som har blitt skjebnen til så mange andre statsledere, fører til at offeret underkaster seg. Forhandlinger som har foregått har bare kosmetisk verdi. Frykten som blir skapt, forplanter seg til aviser og andre medier og til slutt til hele folket. Alle blir marionetter som uten å mukke bare gjør det de blir instruert til.

Tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid er et slikt tilbud, – spesielt utformet for å overta et alliert NATO-medlem. Denne avtalen har ingen ting med Nato å gjøre, men som tidligere statsminister Erna Solberg uttalte i høringsdokumentet: «avtalen er et initiativ fra USA.” Så Norge har ikke bedt om de, og flertallet av befolkningen ville definitivt ikke ha den. Hun skrev også at Natolandene Polen, Litauen, Latvia, Estland, Ungarn, Bulgaria og Romania har fått tilsvarende tilleggsforsvarsavtale som Norge.

Så kan man undres: Hvordan gikk det til at disse landene i sin tid ble klare for å søke om medlemskap i Nato. Svaret kan vi alle finne på nettet. Det heter US-Charter on Partnership; mafiatilbudet, den mentale fryktfella som settes opp foran ledelsen til landet USA vil overta. Det er en ikke-uttalt trussel om å bli myrdet – og de spaserer tilsynelatende frivillig inn i den. Da er landet overtatt for privat bruk av USA — lydig marionett, åpent for US corporations og utsuging av landets ressurser. Resten går på skinner fram til Natos åpne dør, der de med søknad om Nato-medlemskap i hånden blir godtatt til krigstjeneste for Nato. Ukraina fikk sitt nyeste US-Ukraine Charter on Strategic Partnership 10. november 2021. (Den kan leses nederst på denne siden. En underskrevet pakt Zelenskyj er forpliktet til å følge, uten å tørre å protestere).

Neste trinn: Som ferske medlemmer av Nato, var Polen, Litauen, Latvia, Estland, Ungarn, Bulgaria og Romania nå klare for Tilleggsavtale om Forsvarssamarbeid, slik Norge fikk 16. april,2021. Den er en blankofullmakt for USA til å gjøre hva de vil med landet og folket. Vi har alle fått en nasjonal ekteskapspakt med en høykriminell statsmafia som har vist at de ikke bryr seg om befolkningen i andre land, livene våre. Nå er det europeisk og skandinavisk ungdom som er Joe Bidens muskler overfor Russland. Og det er våre egne marionett-politikere som vil bli tvunget til å sende ungdommene våre ut for å ofre livet for USA. Slik har de gjort alle Natolandenes stridsdyktige ungdommer til sitt redskap for å skaffe seg herredømme i verden.

Når Joe Biden og Jens Stoltenberg argumenterte med at de tidligere østblokk-landene selv hadde valgt å gå inn i Nato, så er det en løgn. De ble tvunget. Les US-baltic Charter of Partnership og US-Ukraine Strategic Partnership, så skjønner du det. De ligger nederst på denne siden. Det er to gyselige, hjerteløse og avskyelige dokument som ingen regjering ville akseptert uten at USAs rykte som en statsmafia som myrder dersom de ikke får det som de vil, tvang dem til det.

Putin vet at USA vil tvinge Russland i kne. Det er jo hele hensikten med avskrekkingsraidet, så langt. Putin vet at den dagen Russland får demokrati, vil landets ledere få NSA og CIA på døra med sitt tilbud: US-Russia Charter on Strategic Partnership. Og landet ligger åpent for utsuging av US corporations. Derfor ville Putin ha en sikkerhetsgaranti for landet. Men beskjeden fra USA var at det ville han aldri få. USA levnet ikke Putin annet valg enn å angripe Ukraina, sitt broderfolk. Og mange ukrainere trodde ikke det var mulig. Hele folket ble villedet av Joe Biden og Jens Stoltenbergs propaganda om at de små demokratiske nabostatene frivillig hadde valgt å bli medlemmer av NATO. De var gjort til marionetter, alle sammen,- og sa bare det som var forventet av dem. Da jeg leste Charteret Ukraina hadde fått, skjønte jeg at Zelenskyj også var gjort til marionett for USA.

Russland har en legal rett til sikkerhet mot USAs forsøk på å skaffe seg verdensherredømme. I likhet med alle andre, synes jeg denne krigen er tragisk og forferdelig. Men det er USA, med sitt hensynsløse maktbegjær, som har skylden for krigen mot Ukraina. Nå pøser de bare på med våpen mens hundrevis av ukrainske og russiske soldater og sivile hver dag blir slaktet ned. Jeg håper at noen kan sørge for at den ukrainske befolkningen får lese de to Charterne jeg nevnte. Da tror jeg de vil skjønne at de er bedradd av USA.

Krisen med Russland og en ustabil Putin som Joe Biden tegnet for oss og resten av verden, eksisterte ikke. Vi trengte ingen beskyttelse fra allierte soldater. Etter at Berlinmuren falt, kunne vi se tilbake på 30 års vennskapelig handel, kulturelt og sportslig samarbeid over grensen i nord mellom våre land. Ingen av europeiske deNato-landene hadde raslet med sablene.

Når USA har angrepet andre land for å overta dem, har de fabrikert en dekkhistorie for å narre soldatene til å tro at de blir sendt som redningsmenn og beskyttere av vestens demokratier. Den virkelige hensikten med avskrekkingsraidet, var å ta over Norge med Tilleggsavtalen, ødelegge demokratiet vårt – gjøre politikerne våre til marionetter for USA. For deretter å svekke og ta over Russland.

Nå, ett år etter, har alle sanksjoners mor, som Lavrov kalte dem, satt verden på ende med aksjekurser både til bunns, og til himmels sammen med matvareprisene, og fremdeles er det Putin som får hele skylden. Hadde Joe Biden, NSA og CIA holdt seg der de hører hjemme, på andre siden av kloden, kunne vi hatt fred og fordragelighet med både Russland, Kina, og for den saks skyld, Nord-Korea også.

Det amerikanske folket må snart ta grep mot denne mafiavirksomheten regjeringen deres driver med, før det ender med enda større katastrofer som kanskje rammer USA selv.

John Perkins
I 2009 31.01. 2009, sendte NRK et program fra et Jordan Harbinger-show der programlederen gjorde et intervju med amerikaneren, John Perkins, tidligere economic hitman. Der forteller han hvordan han var med på skaffe USA kontroll over mange små, men ressursrike utviklingsland i verden ved hjelp av mafiametoden, «et tilbud du ikke kan si nei til». NRK, Sverige og Finland bør nå i fellesskap sende filmen.

Forhåndsomtalen står fortsatt på internettet:
«(Apology of an Economic Hit man) John Perkins var med i en hemmelig gruppe (National Security Agency) som på vegne av USAs regjering gjennomførte de mest skitne jobbene i Sør- og Mellom-Amerika. Militærkupp, arrangerte valg, politiske drap og forfalskede rapporter var en del av virkeligheten. Foran et rasende publikum i Quito, Ecuador ber han om tilgivelse og unnskyldning for
det han har vært med på. Men salen stormes av en folkemengde som vil ha klare svar på hvorfor de har måttet lide så lenge. Filmen gir et interessant og skremmende bilde av hvilke mekanismer som har vært med på å styre vår moderne verden».

Denne videoen spilte jeg nylig av på YouTube med engelsk teksting på skjermen, — skrev ned det viktigste, setning for setning, og oversatte etterpå til norsk. Noen få ord jeg ikke fikk klarhet i, erstattet jeg med (?):

Fra et Jordan Harbinger show
John Perkins, Confession of an economic hitman:

»Først av altt; tittelen min var sjefsøkonom, jeg var veldig legitim, jeg reiste ikke ut som spion eller sånt. Jeg reiste som representant for Verdensbanken eller den Asiatiske Utviklingsbanken eller US agency for Internasjonal Utvikling — eller statsdepartement, men min jobb som economic hitman (økonomisk slagmann) sammen med mine medarbeidere, var å identifisere land som hadde resurser våre selskaper trengte; som olje. Og da dro vi inn for å arrangere for enorme lån til landet fra Verdensbanken, eller andre av dets søsterorganisasjoner. Men i virkeligheten gikk pengene aldri til landet. I stedet gikk de til våre selskaper; Becktels, Haliburton, Brown and Roots og General Electrics som bygde svære infrastruktur-prosjekter i disse landene — elektriske kraftsystem, industriparker, highways, havner; ting som ga enorm profitt til selskapene som bygde dem; åpenbart våre selskaper — men også penger til de få rike familiene i disse landene; folkene som eide industri, banker og shoppingsentre. Men resten av landet ble etterlatt i bunnløs gjeld så majoriteten av folket led fordi penger ble tatt fra helse, utdanning og andre sosiale tjenester for å betale på lånene. Og til sist kunne ikke landene betale tilbake det de skyldte.

Så vi, economic hitmen, dro tilbake under dekke av det Internasjonale Pengefond, IMF og sa: «Hei, vi kan strukturere det lånet for dere, men det følger med betingelser». I disse betingelsene var ting som; privatisér deres offentlige sektor, virksomheter, forsynings-selskaper, skolene deres, fengslene deres og selg dem til våre investorer — og det til lave priser. — Og fremfor alt; gi våre selskaper tillatelse til å ta deres resursser; olje og hva som helst det skulle være — virkelig billig — uten noen miljø eller sosiale reguleringer — og privatiser — og stem med oss ved neste avstemming i FN — og la oss bygge en militærbase på deres jord. Så dette var spillet vårt…..Her følger en diskusjon om økonomi mellom J. Harbinger og J.Perkins fortsetter:

Vel, det var gjort med overlegg — fordi her er en lang historie av det vi kan kalle kolonialisme. — Så hvordan overtar man land? —Man truer med å sende vår militærmakt, truer med å avsette presidenter eller myrde dem; noe vi også har gjort. Du vet, USA har en historie her som vi har innrømt — (Henry Kissinger). Så disse presidentene i landene… når jeg dro inn og sa: «Hei, sett landet ditt i dyp gjeld, så vet du at med dette lånet fra Verdensbanken vil du og folket ditt tjene masse penger på det. Men majoriteten av folket vil ikke gjøre det så bra. Lederne vet det. Men den andre siden av formularet er at disse folkene vet at hvis de ikke tar imot disse milliarder av dollars jeg tilbyr dem, vil revolvermennene komme. Jeg bar ikke våpen, men jeg visste at rett bak meg var der folk vi kalte «sjakaler», som er CIA-grupper som normalt ikke dreper — ofte ikke-ansatte, kontraktører som enten avsetter regjeringer eller myrder lederne —
Dette er ikke en konspirasjonsteori. Det er et faktum.

Henry Kissinger — The United States — vi har innrømt at vi gjorde slike ting med Allende i Chile — og (Arbans?) Og Guatemala og mesteparten av dem. Og Iran, og Lumumba, og Kongo og (ZM?) og Vietnam og så videre og så videre. Så lederne i disse landene ble her satt i en veldig vanskelig situasjon: Sett landet ditt i dyp gjeld, du og din familie vil bli rik og bli i stand til å gå på colleges i USA, — eller vi tar deg ut av kontoret og nestemann går inn i handelen.

Jordan Harbinger: «Riktig, Så vi dreper eventuelt så mange at noen skjønner at man må lytte? — Så det er som en mafiahandel? — jeg ser ikke den minste forskjell? : Du gir dem et tilbud de ikke kan avslå. Og de får ikke «Hestehodet i sengen» som advarsel?» J.P.: Vel, jo, hestehodet er der, bare litt mer diskrét; de vet hva som hendte med Allende og Chile, — de vet hva som hendte de fleste av de andre — de er veldig, veldig klar over det, — så selve den kunnskapen er «Hestehodet». Og hvis de ikke oppfattet det, ville vi gi dem vage påminnelser om hva som hendte de andre….

Han forteller senere i filmen at de to folkevalgte presIdentene i Panama og Equador var de eneste som avslo tilbudet. Innen tre måneder omkom hver av dem da småflyet deres styrtet over havet, sprengt av en bombe. Ingen beviser var å finne.

———————————————————————————————–

Ifølge John Perkins sin siste bok, «New confessions» og foredrag lagt ut på YouTube, er tingene nå blitt mye verre. For i løpet av de tolv årene som er gått siden første bok, sier han at USA har tatt i bruk denne mafiametoden i Europa også. Så når Solberg-regjeringen opplyste at: «USA har forhandlet frem lignende avtaler med flere europeiske land, herunder Polen, Litauen, Latvia, Estland, Ungarn, Bulgaria og Romania» — da kan man spørre seg om de også har følt seg truet til å undertegne avtalen?
Jeg betrakter «et tilbud du ikke kan si nei til»

Er USA blitt så vant med å komme fra denne adferden uten rettslig påtale fra verken egen nasjonal rett eller internasjonal rett, at de bare fortsetter å la «Hestehodet i sengen» arbeide for seg?

Jeg besøkte nettsiden til US Defense Department for å undersøke om avtaleteksten var gjort allment tilgjengelig. Jeg kunne ikke finne noe, bortsett fra en kort redegjørelse om avtalen.

Tilleggsavtalen» har ingenting med vårt NATO-medlemskap å gjøre, men i innledningsteksten kan du bli ledet til å tro at det er en sammenheng.

Sitat:
USA og Norge er grunnleggende medlemmer av NATO og har nytt mer enn sytti års samkvem med nære og strategiske forsvarsrelasjoner både bilateralt og gjennom NATO. Nylig har dette samarbeidet inkludert rotasjoner av amerikanske marinesoldater til Norge for trening i kaldt vær og en myriade (min utheving) av andre bilaterale og allierte felles treningsaktiviteter som involverer de amerikanske væpnede styrker.”

Historikk
Det er ikke sant. Det militære samarbeidet har blitt påtvunget Norge gjennom 70 år. Norge var et nøytralt land, som Sverige, før 2. verdenskrig startet, og det kunne vi fortsatt vært.

Da 2. verdenskrig hadde fått sin ende og sovjetstyrker hadde jaget nazistene ut av Finnmark, hadde sovjet mistet 27 millioner mennesker — og landsbyer over enorme områder hadde de vært nødt til å brenne ned for å stoppe tyskerne. Vi vil aldri kunne forestille oss hva alt dette innebar for dem. Det minste de kunne ha fått som takk for sin innsats og offer, var fred til å bygge opp det som var tapt.

Men da startet USA den kalde krigen og opprustning med atomvåpen. Med sin splitt og hersk-politikk slo de en kile mellom våre to folk, som satte en stopper for gammel tradisjonell samhandel og vennskapelig kontakt med den russiske befolkningen over grensen i nord. På våre vegne erklærte USA fiendskap til Russland.

Helt siden FN ble etablert, har USAs innblanding og diktat i norsk forsvarspolitikk vært et sammenhengende brudd på FN-traktatens punkt 5:
Ingen – verken FN eller FNs medlemsland – har lov til å blande seg inn i andre lands indre anliggender.

USA ville forsvare oss med bruk av atomvåpen på vår egen jord.
I 2015 hadde forskerne, Kjetil Skogrand og Rolf Tamnes, ved Institutt for forsvarsstudier, skrevet en bok om den kalde krigen, «Fryktens likevekt»: Dokumenter med krigsscenarier som til da hadde vært hemmelige, viste at hvis sovjetiske tropper invaderte Nord-Norge gjennom Finnmark, ville USA slippe atombomber for å stoppe dem.

Tromsø ble sagt å være målet for et av de simulerte bombeangrepene som ble gjort!!! Jeg kan ikke tro at de norske forsvarssjefene på den tiden godvillig aksepterte en slik skjebne for befolkningen her nord.

Nå vil USA inngå et nasjonalt ekteskap med Norge, overta landet med olje, fisk og 12000 milliarder kroner i oljefondet.
Ja, allerede og lenge før avtalen har nådd Stortinget for avstemming, har USAs regjering, Pentagon — NSA og CIA har overtatt styringen av Norge. I denne fasen er det først og fremst styringen av forsvaret som har blitt frikoblet fra vår egen demokratiske debatt og styring. Regjeringen er blitt lydige marionetter for USA.

strong>2.-Tilleggsavtalen mellom Norge og USA om forsvarssamarbeid,(SDCA)-

Les og bedøm selv:

TILLEGGSAVTALE MELLOM KONGERIKET NORGES REGJERING OG AMERIKAS FORENTE STATERS REGJERING OM FORSVARSSAMARBEID

I.
II.
III.
IV.
V.
VI.
VII. VIII. IX.
X.
XI.
XII. XIII. XIV. XV. XVI. XVII. XVIII. XIX. XX. XXI. XXII. XXIII. XXIV. XXV . XXVI. XXVII. XXVIII. XXIX. XXX.
INNHOLDSFORTEGNELSE
Fortale
Virkeområde og formål
Definisjoner
Tilgang til og bruk av omforente områder
Forhåndslagring av forsvarsutstyr, forsyninger og materiell Eiendomsrett
Sikkerhet
Inn- og utreise
Logistikkstøtte
Kjøretøyer
Lisenser og førerrettigheter
Forflytning av luftfartøyer, fartøyer og kjøretøyer Strafferettslig jurisdiksjon
Varetekt og tilgang
Disiplinærmyndighet
Rettskrav
Avgiftsfritak for offisielle anskaffelser
Personlige skatte- og avgiftsfritak
Import og eksport til offisiell bruk
Import og eksport til personlig bruk
Prosedyrer for tollbehandling
Militære velferdstjenester
Militære postkontorer
Valuta og veksling
Arbeidskraft
Kontraktsprosedyrer
Amerikanske kontraktører
Helse, miljø og sikkerhet
Forsyningstjenester og kommunikasjon
Gjennomføring og tvister
Ikrafttredelse, endring og varighet
VEDLEGG A Omforente områder
2

Kongeriket Norges regjering («Norge») og Amerikas forente staters regjering («USA»), heretter samlet kalt «partene» og hver for seg «part»,
som erkjenner de rettigheter og forpliktelser som følger av traktaten for det nordatlantiske område, undertegnet i Washington 4. april 1949, som trådte i kraft 24. august 1949,
som tar i betraktning at amerikanske styrker og medfølgende samt amerikanske kontraktører kan være til stede på norsk territorium, og at formålet med en slik tilstedeværelse av amerikanske styrker er å støtte innsatsen for å fremme fred og sikkerhet i områder av felles interesse og delta i en felles forsvarsinnsats,
som anerkjenner at amerikanske styrkers tilstedeværelse bidrar til å styrke sikkerheten og stabiliteten i Norge og regionen,
som ønsker å dele ansvaret om å støtte de amerikanske styrkene som kan være til stede på norsk territorium, på en rettferdig og bærekraftig måte,
som verdsetter avtalen mellom Norge og USA om gjensidig hjelp på forsvarets område, med vedlegg, undertegnet i Washington 27. januar 1950 («1950-avtalen»), som trådte i kraft 24. februar 1950, og som minner om det påfølgende forsvarssamarbeidet de siste sytti år,
som verdsetter avtalen mellom Norge og USA om fritakelse for toll og andre avgifter i forbindelse med gjennomføringen av de felles forsvarsplaner, inngått i form av noteveksling i Oslo 27. juni 1952 («1952-avtalen»), som trådte i kraft 27. juni 1952, med tilhørende utveksling av noter i Oslo 27. juni 1952,
som verdsetter avtalen mellom partene i traktaten for det nordatlantiske område om status for deres styrker, undertegnet i London 19. juni 1951 («NATO SOFA»), som trådte i kraft 23. august 1953, herunder avtalens bestemmelser om særskilte tilleggsordninger til NATO SOFA,
som verdsetter avtalen om anskaffelser og logistikksamarbeid mellom Kongeriket Norges regjering, representert ved det norske forsvarsdepartementet, og Amerikas forente staters regjering, representert ved det amerikanske forsvarsdepartementet, med vedlegg, undertegnet i Oslo og Stuttgart henholdsvis 8. juli og 5. august 2009 («ACSA»), som trådte i kraft 5. august 2009,
som verdsetter avtalen mellom Norge og USA om beskyttelse av graderte opplysninger, med vedlegg, inngått i form av noteveksling i Oslo 26. februar 1970, som trådte i kraft 26. februar 1970, endret ved noteveksling i Oslo 27. september 1984,
som anerkjenner behovet for å styrke felles sikkerhet, bidra til internasjonal fred og stabilitet og utvikle samarbeidet på områdene forsvar og sikkerhet, og
som ønsker å inngå en avtale om styrket samarbeid mellom USA og Norge, er blitt enige om følgende:
3

4

ARTIKKEL I VIRKEOMRÅDE OG FORMÅL
1. Denne avtalen fastsetter rammene for styrket partnerskap og forsvars- og sikkerhetssamarbeid mellom USA og Norge, er basert på mer enn sytti år med forsvarssamarbeid, eksempelvis med 1950-avtalen, og utfyller vilkårene fastsatt i NATO SOFA som regulerer amerikanske styrkers og medfølgendes tilstedeværelse på norsk territorium og, i særskilte situasjoner nevnt i avtalen, amerikanske kontraktørers tilstedeværelse og aktiviteter på norsk territorium.
2. Alle aktiviteter i henhold til denne avtalen skal utføres med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser, herunder når det gjelder lagring av visse våpentyper på norsk territorium. Det er ingenting i denne avtalen som endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk med hensyn til lagring eller utplassering av kjernefysiske våpen på norsk territorium.
5

ARTIKKEL II DEFINISJONER
For denne avtales formål er følgende termer definert under:
1. «Amerikanske styrker» forstås som enheten som omfatter styrken og det sivile elementet, og all eiendom, alt utstyr og materiell (herunder kjøretøyer, fartøyer og luftfartøyer som brukes av eller for USA) som tilhører de amerikanske væpnede styrker som er til stede på norsk territorium.
2. «Styrke» forstås slik det er fastsatt i artikkel I nr. 1 bokstav a) i NATO SOFA.
3. Med unntak av det som er fastsatt i artikkel XV i denne avtalen, forstås «sivilt element» slik det er fastsatt i artikkel I nr. 1 bokstav b) i NATO SOFA, og omfatter også a) arbeidstakere hos ikke-norske, ikke-kommersielle organisasjoner som er amerikanske statsborgere eller til vanlig bosatt på amerikansk territorium, og som til vanlig ikke er bosatt på norsk territorium, og som, utelukkende for å bidra til de amerikanske styrkenes velferd, moral eller opplæring, ledsager nevnte styrker på norsk territorium, og b) medfølgende som er arbeidstakere hos amerikanske styrker, herunder for de militære tjenesteaktivitetene beskrevet i denne avtalens artikkel XXI og XXII, og hos de ikke-kommersielle organisasjonene nevnt i dette nummer.
4. «Amerikanske kontraktører» forstås som rettssubjekter som verken er stiftet eller til vanlig hjemmehørende i Norge i henhold til norsk lov, herunder deres arbeidstakere som verken er norske statsborgere eller til vanlig bosatt i Norge, og enkeltpersoner som verken er norske statsborgere eller til vanlig bosatt på norsk territorium, når disse rettssubjektene eller enkeltpersonene er til stede på norsk territorium i henhold til en kontrakt eller underkontrakt med det amerikanske forsvarsdepartementet for å levere varer og tjenester i forbindelse med aktiviteter i henhold til denne avtalen.
5. «Norske kontraktører» forstås som rettssubjekter som er stiftet eller til vanlig hjemmehørende på norsk territorium i henhold til norsk lov, herunder deres arbeidstakere, arbeidstakere hos amerikanske kontraktører som er norske statsborgere eller til vanlig bosatt på norsk territorium, og enkeltpersoner som er norske statsborgere eller til vanlig bosatt på norsk territorium, når disse rettssubjektene eller enkeltpersonene er til stede på norsk territorium i henhold til en kontrakt eller underkontrakt med det amerikanske forsvarsdepartementet for å levere varer og tjenester i forbindelse med aktiviteter i henhold til denne avtalen.
6. «Medfølgende» forstås slik det er fastsatt i artikkel I nr. 1 bokstav c) i NATO SOFA, og omfatter også et familiemedlem til et medlem av styrken eller det sivile elementet som a) av økonomiske, juridiske eller helsemessige årsaker er avhengig og underholdt av nevnte medlem, b) deler bolig med nevnte medlem, og c) befinner seg på norsk territorium etter samtykke fra de amerikanske forsvarsmyndighetene.
7. «Omforente områder» forstås som fasiliteter og områder på norsk territorium oppført i vedlegg A til denne avtalen, og som brukes etter samtykke fra Norge av amerikanske styrker,
6

amerikanske kontraktører, norske kontraktører, medfølgende og andre som partene er blitt enige om.
8. «Administrativ representant» forstås for USA som det amerikanske forsvarsdepartementet og for Norge som Det kongelige norske forsvarsdepartement, eller deres respektive utpekte representanter.
9. «Offisiell amerikansk informasjon» forstås som informasjon som eies av eller er produsert for eller av USA, eller som er underlagt amerikansk kontroll.
7

ARTIKKEL III
TILGANG TIL OG BRUK AV OMFORENTE OMRÅDER

1. Med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser, herunder når det gjelder lagring av visse våpentyper på norsk territorium, etter konsultasjoner og idet det tas hensyn til begge parters syn, gis amerikanske styrker, amerikanske kontraktører, norske kontraktører, medfølgende og andre som partene er blitt enige om, rett til uhindret tilgang til og bruk av omforente områder for besøk, trening, øving, manøvrer, gjennomreise, støtte og tilhørende aktiviteter, drivstoffylling av luftfartøyer, bunkring av fartøyer, landing og hjemføring av luftfartøyer, midlertidig vedlikehold av kjøretøyer, fartøyer og luftfartøyer, innkvartering av personell, kommunikasjon, oppstilling og utplassering av styrker og materiell, forhåndslagring av utstyr, forsyninger og materiell, sikkerhetsbistand og samarbeidsaktiviteter, felles og kombinerte treningsaktiviteter, humanitære og nødhjelpsaktiviteter, beredskapsoperasjoner, byggevirksomhet i forbindelse med aktiviteter partene er blitt enige om samt andre formål som partene eller deres administrative representanter er blitt enige om, herunder de som utføres innenfor rammen av traktaten for det nordatlantiske område. Partene skal ha felles tilgang til og rett til bruk av omforente områder, med mindre partene eller deres administrative representanter har fastslått at amerikanske styrker skal ha rett til eksklusiv tilgang til og bruk av deler av områdene.

2. Til støtte for slike aktiviteter og formål gir Norge amerikanske styrker tillatelse til å kontrollere tilgangen til de omforente områdene, eller deler av områdene, som amerikanske styrker har eksklusiv rett til å bruke, og til å koordinere med norske myndigheter tilgangen til omforente områder som brukes av amerikanske og norske væpnede styrker i fellesskap, for sikkerhetsmessige formål. Partene vil be de administrative representantene fastsette samarbeidsprosedyrer, også ved egnede gjennomføringsordninger, med hensyn til operasjonelle og sikkerhetsmessige spørsmål for tilgangen til de omforente områdene.

3. Etter anmodning skal den norske administrative representanten gjøre rimelige anstrengelser for å legge til rette for midlertidig tilgang til og bruk for amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og norske kontraktører til offentlig eiendom og offentlige fasiliteter (herunder veier, havner og landingsplasser) som ikke er en del av et omforent område, herunder de som er eid eller kontrollert av statlige eller lokale myndigheter, og til private eiendommer og fasiliteter (herunder veier, havner og landingsplasser) til bruk til støtte for amerikanske styrker. Slik tilrettelegging skal være uten kostnader for amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og norske kontraktører.

4. Når partene gjør omforente områder tilgjengelige, og ved bruk av nevnte omforente områder, skal partene ta behørig hensyn til operasjonelle og sikkerhetsmessige spørsmål. Partene vil be de administrative representantene fastsette samarbeidsprosedyrer, også ved egnede gjennomføringsordninger, med hensyn til operasjonelle og sikkerhetsmessige spørsmål for de omforente områdene.
5. Norge skal stille til rådighet, uten leiekostnader eller lignende kostnader for amerikanske styrker, alle omforente områder, herunder de som brukes i fellesskap av amerikanske styrker og norske væpnede styrker.
8

6. Amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og norske kontraktører kan utføre byggevirksomhet på, og gjøre endringer og utbedringer i, de omforente områdene til støtte for aktivitetene og formålene fastsatt i artikkel III nr. 1 i denne avtalen. Amerikanske styrker skal konsultere den norske administrative representanten i spørsmål som gjelder nevnte byggevirksomhet, endringer og utbedringer, herunder med hensyn til å innhente godkjenninger og tillatelser nevnt i nr. 7 i denne artikkelen, basert på partenes felles intensjon om at tekniske krav og byggestandarder i prosjekter som gjennomføres av eller på vegne av amerikanske styrker, skal være i samsvar med kravene og standardene til begge parter. I så henseende vil partene be de administrative representantene om å gjennomføre dette punktet i samsvar med omforente prosedyrer, også ved egnede gjennomføringsordninger. Amerikanske styrker kan utføre nevnte byggevirksomhet, endringer og utbedringer med medlemmer av styrken.

7. Den norske administrative representanten skal legge til rette for amerikanske styrkers virksomhet ved å innhente nødvendige norske godkjenninger og tillatelser for nevnte byggevirksomhet, endringer og utbedringer utført av eller på vegne av amerikanske styrker. Nevnte godkjenninger og tillatelser skal utstedes uten kostnader for amerikanske styrker, amerikanske kontraktører eller norske kontraktører.

8. Amerikanske styrker skal være ansvarlig for bygge- og utviklingskostnadene for de omforente områdene som utelukkende skal brukes av amerikanske styrker, og for tilhørende drifts- og vedlikeholdskostnader, med mindre annet fremgår av en tidligere eller senere ordning eller avtale mellom partene.

9. Basert på proporsjonal bruk skal partene stå ansvarlig for bygge- og utviklingskostnadene og drifts- og vedlikeholdskostnadene for de omforente områdene som er til felles bruk eller på annen måte brukes i fellesskap av amerikanske styrker og norske væpnede styrker, med mindre annet fremgår av en tidligere eller senere ordning eller avtale mellom partene.

10. Finansiering av byggeprosjekter som utføres av amerikanske styrker, skal skje i henhold til amerikanske lover og forskrifter.
11. Partene skal samarbeide om planleggingen av bruk og utvikling av omforente områder og nærliggende og tilstøtende områder for å sikre en langsiktig gjennomføring av denne avtalen.
12. Det er ingenting i denne artikkelen som endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk med hensyn til lagring eller utplassering av kjernefysiske våpen på norsk territorium.

9

ARTIKKEL IV
FORHÅNDSLAGRING AV FORSVARSUTSTYR, FORSYNINGER OG MATERIELL

1. Med full respekt for norsk suverenitet, norske lover og folkerettslige forpliktelser, herunder når det gjelder lagring av visse våpentyper på norsk territorium, etter konsultasjoner og idet det tas hensyn til begge parters syn, gis amerikanske styrker adgang til å transportere, forhåndslagre og oppbevare forsvarsutstyr, forsyninger og materiell («forhåndslagret materiell») på omforente områder og på andre steder som partene er blitt enige om. Amerikanske styrker skal varsle norske væpnede styrker på forhånd med hensyn til type, mengde og leveringsplaner for nevnte forhåndslagrede materiell som amerikanske styrker har til hensikt å transportere eller forhåndslagre på norsk territorium, samt med hensyn til amerikanske kontraktører og norske kontraktører som utfører disse leveransene.

2. Det forhåndslagrede materiellet tilhørende de amerikanske styrkene og fasilitetene eller deler av fasilitetene som er utpekt til oppbevaring av slikt forhåndslagret materiell, skal utelukkende brukes av amerikanske styrker. Amerikanske styrker skal ha eksklusiv kontroll over tilgangen til, bruken av og råderetten over nevnte forhåndslagrede materiell, og skal ha uhindret rett til å fjerne nevnte forhåndslagrede materiell fra norsk territorium når de måtte ønske.

3. Amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og norske kontraktører skal ha rett til uhindret tilgang til og bruk av lagringsfasiliteter for alt som har med forhåndslagring og oppbevaring av forhåndslagret materiell å gjøre, herunder levering, forvaltning, kontroll, bruk, vedlikehold og fjerning av slikt forhåndslagret materiell, uavhengig av om disse lagringsfasilitetene er omforente områder eller ikke. Luftfartøyer, kjøretøyer og fartøyer som brukes av eller for amerikanske styrker, skal ha tilgang til norske lufthavner og sjøhavner og andre avtalte steder for levering, oppbevaring, vedlikehold og fjerning av amerikanske styrkers forhåndslagrede materiell fra norsk territorium.

4. Partene skal ved behov konsultere hverandre om aktiviteter i henhold til denne artikkelen.
5. Det er ingenting i denne artikkelen som endrer den norske basepolitikken eller norsk politikk med hensyn til lagring eller utplassering av kjernefysiske våpen på norsk territorium.

10

ARTIKKEL V EIENDOMSRETT
1. Alle bygninger, ikke-flyttbare konstruksjoner og fastmonterte byggeelementer i omforente områder, herunder de som er endret eller utbedret av amerikanske styrker, skal forbli norsk eiendom. Alle slike bygninger, konstruksjoner og byggeelementer som oppføres av amerikanske styrker, skal bli norsk eiendom når de er oppført, men skal brukes av amerikanske styrker inntil amerikanske styrker ikke lenger har behov for dem.

2. Omforente områder, eller deler av slike områder, herunder bygninger, ikke-flyttbare konstruksjoner og byggeelementer oppført av amerikanske styrker som ikke lenger brukes av amerikanske styrker, skal overdras uten heftelser til Norge, under forutsetning av at overdragelsen ikke medfører kostnader for USA. Partene eller de administrative representantene skal konsultere hverandre med hensyn til vilkår for overdragelse av omforente områder, herunder med hensyn til mulig erstatning for en eventuell restverdi partene er blitt enige om for utbedringer eller byggevirksomhet utført av USA.

3. Amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og norske kontraktører skal beholde rett til alt av varer, utstyr, materiell, forsyninger, flyttbare konstruksjoner og annet løsøre de har importert til eller skaffet seg på norsk territorium i forbindelse med denne avtalen, med mindre og inntil de oppgir denne retten.
4. Partene eller deres administrative representanter kan konsultere hverandre med hensyn til mulig overdragelse eller kjøp av de amerikanske styrkenes utstyr som anses som overskuddsutstyr av USA i henhold til amerikanske lover og forskrifter.

11

ARTIKKEL VI SIKKERHET
1. Norge skal treffe nødvendige tiltak for å sørge for beskyttelse av og sikkerheten til amerikanske styrker, amerikanske kontraktører, norske kontraktører, medfølgende og forhåndslagret materiell samt beskyttelse av og sikkerheten til offisiell amerikansk informasjon. For å ivareta dette ansvaret skal norske og amerikanske forsvarsmyndigheter samarbeide tett for å sørge for at sikkerhet og beskyttelse er ivaretatt.

2. Amerikanske styrker skal koordinere sikkerhetsplaner med norske myndigheter.

3. I samsvar med artikkel VII nr. 10 i NATO SOFA og i henhold til nr. 4 i denne artikkelen for sivile deler av omforente områder, har amerikanske styrker rett til å utøve nødvendige rettigheter og myndighet innenfor omforente områder for amerikanske styrkers bruk, drift, forsvar av eller kontroll over omforente områder ved å treffe egnede og forholdsmessige tiltak, herunder tiltak som er nødvendige for å opprettholde eller gjenopprette orden og beskytte amerikanske styrker, amerikanske kontraktører, norske kontraktører og medfølgende.

4. I umiddelbar nærhet av omforente områder og innenfor sivile deler av omforente områder, skal norske myndigheter treffe nødvendige tiltak for å sikre amerikanske styrkers bruk, drift, forsvar av og kontroll over omforente områder. I ekstraordinære tilfeller og i overensstemmelse med omforente sikkerhetsplaner kan amerikanske styrker treffe nødvendige og forholdsmessige tiltak for å opprettholde eller gjenopprette sikkerhet, forsvar av og gjennomføring av amerikanske styrkers operasjoner.

12

ARTIKKEL VII INN- OG UTREISE
1. Norge skal ikke kreve medunderskrift av reiseordrer etter artikkel III nr. 2 bokstav b) i NATO SOFA.

2. I samsvar med NATO SOFA skal Norge ikke kreve pass eller visum ved innreise til og utreise fra norsk territorium for medlemmer av styrken som har det påkrevde personlige identitetskortet og en gyldig reiseordre. Videre skal Norge ikke kreve visum for innreise til og utreise fra norsk territorium for medlemmer av det sivile elementet, medfølgende og amerikanske kontraktører som har gyldig pass og identitetskort utstedt av det amerikanske forsvarsdepartementet, en offisiell reiseordre eller et autorisasjonsbevis utstedt av ansvarlig myndighet i USA. Norske myndigheter skal gjøre de antegnelser som er nødvendige i henhold til norsk lov, i passet til medlemmer av det sivile elementet, amerikanske kontraktører og medfølgende.

3. Amerikanske styrker, medfølgende og amerikanske kontraktører skal være unntatt fra lovgivning om registrering og kontroll av utlendinger.

4. Dersom et medlem av de amerikanske styrkene dør eller overføres fra norsk territorium, skal medfølgende til det nevnte medlemmet fortsatt ha status som medfølgende i henhold til denne avtalen i nitti (90) dager etter dødsfallet eller overføringen. Dersom medfølgende barn er registrert ved en utdanningsinstitusjon på norsk territorium før medlemmets dødsfall eller overføring, skal de medfølgende fortsatt ha status som medfølgende i minst tretti (30) kalenderdager etter at skoleåret er avsluttet eller etter at de medfølgende er utskrevet fra utdanningsinstitusjonen.

13
ARTIKKEL VIII LOGISTIKKSTØTTE
1. Norge skal bestrebe seg på, idet det tas hensyn til interne nasjonale krav og tilgjengelig kapasitet, etter anmodning å levere logistikkstøtte til amerikanske styrker for gjennomføringen av aktiviteter i henhold til denne avtalen.

2. Hvis mulig skal slik logistikkstøtte ytes og kostnaden for støtten tilbakebetales, i samsvar med eksisterende avtaler eller ordninger, herunder ACSA, med mindre partene har blitt enige om noe annet.

3. For logistikkstøtte som ikke omfattes av nr. 2 i denne artikkelen, skal amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og norske kontraktører betale en rimelig pris for logistikkstøtte som er bestilt og mottatt i forbindelse med aktiviteter i henhold til denne avtalen. Norge skal i den forbindelse behandle amerikanske styrker på en måte som ikke er mindre gunstig enn den behandlingen som gis norske væpnede styrker, herunder ved å ikke kreve en høyere pris fra amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og norske kontraktører enn den som kreves fra norske væpnede styrker for logistikkstøtte, med fratrekk for skatter, avgifter og lignende gebyrer.

14
ARTIKKEL IX KJØRETØYER
l. Norske myndigheter skal akseptere amerikanske militære og sivile myndigheters registrering og lisensiering av motorvogner og tilhengere tilhørende amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og medfølgende. Etter anmodning fra amerikanske forsvarsmyndigheter skal norske myndigheter kostnadsfritt utstede kjennemerke for ikke-taktiske tjenestekjøretøyer tilhørende amerikanske styrker i samsvar med prosedyrer fastsatt for norske væpnede styrker, og norske kjennemerker som ikke skiller seg fra de som utstedes til den norske befolkning for øvrig, for private motorvogner tilhørende medlemmer av amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og medfølgende. Denne bestemmelsen skal gjennomføres i samsvar med omforente prosedyrer.

2. Amerikanske forsvarsmyndigheter skal treffe passende sikkerhetstiltak med hensyn til motorvogner og tilhengere registrert og lisensiert av dem eller brukt av amerikanske styrker på norsk territorium.
15

ARTIKKEL X
LISENSER OG FØRERRETTIGHETER
1. Førerkort eller annen tillatelse som er utstedt av amerikanske myndigheter til et medlem av de amerikanske styrkene eller en amerikansk kontraktør, og som gir innehaveren rett til å bruke styrkens kjøretøyer, fartøyer eller luftfartøyer, skal være gyldig for slik bruk på norsk territorium.

2. Norske myndigheter skal godta som gyldig, uten førerprøve eller gebyr, førerkort utstedt av USA, amerikanske delstater eller politiske underavdelinger av disse, for bruk av private motorvogner av medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende og amerikanske kontraktører. Det skal ikke være påkrevd med internasjonalt førerkort.

3. Norge skal ikke kreve at medlemmer av amerikanske styrker eller amerikanske kontraktører skaffer seg kompetansebevis utstedt av Norge i forbindelse med levering av tjenester i tilknytning til denne avtalen til amerikanske styrker, medfølgende, amerikanske kontraktører og andre personer som partene er blitt enige om, under forutsetning av at de innehar gyldig amerikansk kompetansebevis, kompetansebevis fra en medlemsstat i Det europeiske økonomiske samarbeidsområde eller andre egnede faglige kvalifikasjoner godkjent av amerikanske myndigheter.

16
ARTIKKEL XI
FORFLYTNING AV LUFTFARTØYER, FARTØYER OG KJØRETØYER
1. I samsvar med gjeldende klareringer gitt av norske myndigheter etter anmodninger gjort i henhold til omforente prosedyrer, kan luftfartøyer, fartøyer og kjøretøyer som brukes av eller utelukkende for amerikanske styrker, reise inn og ut av og forflytte seg fritt på norsk territorium, samt utføre særskilte aktiviteter, herunder, men ikke begrenset til, lufttanking. Nevnte luftfartøyer, fartøyer og kjøretøyer skal overholde gjeldende regler for sikkerhet og ferdsel i lufta, til sjøs og på land.

2. Klarering til å reise gjentatte ganger for uspesifiserte formål inn og ut av og forflytte seg fritt på norsk territorium skal gis med en varighet på høyst ett år av gangen, og skal ikke gjelde for Svalbard, Jan Mayen og Bouvetøya.

3. Det skal ikke gjennomføres ombordstigning eller kontroll av luftfartøyer, fartøyer og kjøretøyer som brukes av eller utelukkende for amerikanske styrker, uten etter samtykke fra USA.

4. Luftfartøyer som brukes av eller utelukkende for amerikanske styrker, skal ikke være pålagt luftfartsavgift, andre avgifter eller gebyrer, som overflygingsavgift, underveisavgift eller terminalavgift, og skal ikke være pålagt landings- og parkeringsavgift ved statseide og -drevne landingsplasser på norsk territorium.

5. Fartøyer som brukes av eller utelukkende for amerikanske styrker, skal ikke være pålagt losavgift, omlastingsavgift, havneavgift eller lignende avgifter ved statseide og -drevne havner på norsk territorium.

6. Amerikanske styrker, og amerikanske kontraktører og norske kontraktører som handler på vegne av amerikanske styrker, skal betale en rimelig pris for tjenester som er bestilt og mottatt, til satser som ikke er mindre gunstige enn de som kreves fra norske væpnede styrker, minus skatter, avgifter og lignende gebyrer.

17
ARTIKKEL XII STRAFFERETTSLIG JURISDIKSJON
1. For å avgjøre om en påstått lovovertredelse følger av en handling eller unnlatelse foretatt under utførelse av tjenesteplikter av et medlem av de amerikanske styrkene, i henhold til artikkel VII nr. 3 bokstav a) ii) i NATO SOFA, skal en avgjørelse fra de rette amerikanske forsvarsmyndighetene på norsk territorium om at nevnte handling eller unnlatelse ble foretatt under utførelse av tjenesteplikter, utgjøre et avgjørende bevis på dette faktum. Norske myndigheter kan framlegge opplysninger som har betydning for avgjørelsen om tjenesteplikt, og amerikanske myndigheter skal fullt ut ta hensyn til de nevnte opplysningene, og partene skal konsultere hverandre så snart det er praktisk mulig. Dersom norske myndigheter mener omstendighetene krever en gjennomgang av avgjørelsen om tjenesteplikt, beholder norske myndigheter muligheten til å be om bekreftelse fra overordnede amerikanske myndigheter.

2. Norge frafaller førsteretten til å utøve strafferettslig jurisdiksjon over medlemmer av amerikanske styrker som fastsatt ved artikkel VII nr. 3 bokstav c) i NATO SOFA. I særlige tilfeller som norske myndigheter mener omfatter spesielle omstendigheter, kan norske myndigheter trekke tilbake frafallet ved å legge fram en skriftlig erklæring til ansvarlige amerikanske forsvarsmyndigheter ikke senere enn tretti (30) dager etter at underretningen beskrevet i nr. 3 i denne artikkelen er mottatt.

3. Med forbehold for særskilte ordninger som kan gjelde for mindre lovovertredelser, skal amerikanske forsvarsmyndigheter underrette norske myndigheter så snart det er praktisk mulig om ethvert tilfelle som faller inn under bestemmelsene i nr. 2 i denne artikkelen.

4. Når et medlem av de amerikanske styrkene, eller en medfølgende, blir gjenstand for straffeforfølging av norske myndigheter, skal jurisdiksjonen utøves av norske ordinære domstoler.

5. Medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende skal ikke rettsforfølges in absentia uten etter samtykke.

6. Idet det anerkjennes at Norge har rett til å gjennomføre nødvendige etterforskingsskritt ved påståtte lovovertredelser, skal partenes ansvarlige myndigheter samarbeide om gjennomføringen av alle nødvendige undersøkelser av de påståtte lovovertredelsene, som nevnt i artikkel VII nr. 6 bokstav a) i NATO SOFA.

18

ARTIKKEL XIII VARETEKT OG TILGANG
1. Norske myndigheter skal underrette amerikanske forsvarsmyndigheter umiddelbart når et medlem av de amerikanske styrkene, eller en medfølgende, blir anholdt eller holdt i varetekt av norske myndigheter. Amerikanske forsvarsmyndigheter skal etter anmodning, og koordinert med norske myndigheter, straks få tilgang til det nevnte medlemmet eller medfølgende. Amerikanske styrker skal gis tillatelse til å være til stede under rettsprosessen, herunder i avhør av det nevnte medlemmet eller dets medfølgende av norske myndigheter.

2. Et medlem av de amerikanske styrkene eller en medfølgende som er under etterforskning eller venter på å bli stilt for retten av norske myndigheter, skal forbli under amerikanske forsvarsmyndigheters kontroll, eller overleveres til disse, dersom de nevnte myndighetene anmoder om det, til rettergangen, inkludert ankebehandling, er endelig avsluttet. I slike tilfeller skal amerikanske forsvarsmyndigheter sørge for at medlemmet av styrken er til stede under den nevnte rettergangen. Amerikanske forsvarsmyndigheter skal bare be om at et medlem av det sivile elementet eller en medfølgende forblir under amerikanske myndigheters kontroll eller overleveres til disse, dersom nevnte myndigheter er i stand til å sørge for at nevnte personer er til stede under den nevnte rettergangen. I saker som norske myndigheter mener omfatter spesielle omstendigheter i henhold til artikkel XII i denne avtalen, skal amerikanske forsvarsmyndigheter ta tilbørlig hensyn til norske myndigheters anmodning om kontroll av et medlem av de amerikanske styrkene eller en medfølgende fram til rettergangen er endelig avsluttet. Dersom den norske rettergangen ikke er avsluttet innen ett (1) år, opphører de amerikanske forsvarsmyndighetenes plikter i henhold til dette punktet. Denne fristen kan forlenges med seks (6) måneder etter avtale mellom amerikanske forsvarsmyndigheter og norske myndigheter. Forlengelsen skal gis, med mindre dette går utover den anklagedes rett til å få behandlet saken innen rimelig tid. Enhver ytterligere forlengelse krever enighet mellom partene.

3. Tid som er tilbragt under frihetsberøvelse pålagt av norske myndigheter eller amerikanske forsvarsmyndigheter, skal trekkes fra en fengselsdom som eventuelt blir idømt i samme sak.

4. Med mindre partene er blitt enige om noe annet, skal fengselsstraff idømt av en norsk domstol for et medlem av de amerikanske styrkene, eller en medfølgende, sones i en eller flere norske straffeinstitusjoner som partene har utpekt for dette formålet. Norske myndigheter skal tillate at amerikanske forsvarsmyndigheter besøker de nevnte personene utenfor vanlige besøkstider og gir vedkommende bistand med hensyn til helse, velferd og moral, slik som klær, mat, sengetøy, lege- og tannlegetjenester og religiøs rådgivning etter koordinering med rette norske offentlige instanser. Norske myndigheter skal tillate at familiemedlemmer besøker de nevnte personene i samsvar med vanlige besøkstider, og eventuelt også etter egen avtale, og gir vedkommende nødvendig bistand med hensyn til helse, velferd og moral etter koordinering med rette norske offentlige instanser.

19
ARTIKKEL XIV DISIPLINÆRMYNDIGHET
1. Amerikanske forsvarsmyndigheter skal være ansvarlig for å opprettholde disiplinen blant amerikanske styrker og kan for dette formål utøve politimyndighet over omforente områder og andre leirer, etablissementer eller lokaler der styrkene befinner seg som et resultat av denne avtalen, eller enhver annen avtale eller ordning.

2. Dersom omforente områder eller andre leirer, etablissementer eller lokaler, eller deler av disse, brukes i fellesskap med norske væpnede styrker, skal partenes ansvarlige myndigheter fastsette koordineringsprosedyrer for utøvelse av politimyndighet over de nevnte områdene som brukes i fellesskap.

3. Idet det anerkjennes at Norge har suveren rettshåndhevelsesmyndighet innenfor norsk territorium, kan amerikanske forsvarsmyndigheter tillate bruk av militærpolitienheter for å opprettholde disiplinen blant amerikanske styrker i miljøer nær militærfasiliteter og områder der amerikanske styrker befinner seg, i samsvar med omforente prosedyrer og koordinert med norske offentlige instanser.

20
ARTIKKEL XV RETTSKRAV
1. Medlemmer av de amerikanske styrkene, herunder det sivile elementet, skal ikke være gjenstand for sivile rettskrav eller administrative sanksjoner som følge av de nevnte medlemmenes handlinger eller unnlatelser foretatt i forbindelse med utføring av tjenesteplikter. De nevnte kravene kan framlegges for norske myndigheter og behandles i samsvar med bestemmelsene i artikkel VIII i NATO SOFA.

2. I denne artikkelen menes med «sivilt element» alle personer, uavhengig av nasjonalitet eller bosted, som er arbeidstakere hos amerikanske myndigheter og i sin stilling utfører tjenesteplikter pålagt av amerikanske styrker, men skal ikke omfatte amerikanske kontraktører, norske kontraktører, eller arbeidstakere hos slike kontraktører, eller ikke-kommersielle organisasjoner, uavhengig av deres nasjonalitet eller bosted.

3. For å avgjøre om et mulig erstatningsansvar har oppstått som følge av en handling eller unnlatelse foretatt under utføring av tjenesteplikter av et medlem av de amerikanske styrkene, herunder det sivile elementet, skal en erklæring fra de rette amerikanske forsvarsmyndighetene på norsk territorium om at nevnte handling eller unnlatelse ble foretatt under utføring av tjenesteplikter, utgjøre et avgjørende bevis på dette faktum. Norske myndigheter har muligheten til å anmode om bekreftelse fra en overordnet amerikansk forsvarsenhet.

4. Det skal ikke avsies uteblivelsesdom mot eller treffes tiltak som er i strid med interessene til medlemmer av amerikanske styrker, herunder det sivile elementet, når deres tjenesteplikter eller behørig bemyndiget fravær midlertidig hindrer deres deltakelse i sivile rettsprosesser. Dersom disse bestemmelsene fører til en utilbørlig forsinkelse i sivile rettsprosesser, skal amerikanske forsvarsmyndigheter etter anmodning fra norske myndigheter umiddelbart informere om forventet returdato for medlemmet.

21
ARTIKKEL XVI
AVGIFTSFRITAK FOR OFFISIELLE ANSKAFFELSER

1. I tråd med prinsippene i 1950-avtalen og i samsvar med 1952-avtalen, sammenholdt med de spesifikke fritakene nedfelt i avtalene med hensyn til merverdiavgift («mva.»), omsetningsavgift, forbruksavgift, særavgifter, og lignende og etterfølgende avgifter, skal anskaffelser av eller for amerikanske styrker av varer, materiell, forsyninger, tjenester, utstyr og annen eiendom som a) er anskaffet for i siste instans å brukes av amerikanske styrker, b) skal forbrukes for å oppfylle en kontrakt med eller på vegne av amerikanske styrker, eller c) skal innlemmes i gjenstander eller fasiliteter som brukes av amerikanske styrker, være fritatt for avgift. Amerikanske myndigheter skal framlegge for norske myndigheter behørig erklæring på at nevnte varer, materiell, forsyninger, tjenester, utstyr og andre eiendeler er til amerikanske styrker.

2. Fritaket skal få anvendelse for anskaffelser nevnt i nr. 1 i samsvar med omforente prosedyrer. Fritaket skal få anvendelse på kjøpstidspunktet, dersom transaksjonen er ledsaget av den behørige erklæringen nevnt i nr. 1 over. For alle andre kjøp, eller dersom selger ikke er i stand til å gi et slikt fritak på kjøpstidspunktet, skal fritaket innvilges ved refusjon innen tretti (30) dager etter at anmodningen er mottatt.

22
ARTIKKEL XVII
PERSONLIGE SKATTE- OG AVGIFTSFRITAK
1. I tråd med prinsippene i 1950-avtalen og 1952-avtalen skal medlemmer av amerikanske styrker og deres medfølgende ikke være pålagt å betale skatt, avgifter, lisensgebyrer eller andre lignende gebyrer, herunder mva., på norsk territorium på kjøp, eierskap, besittelse, bruk, overføring dem imellom eller overføring i forbindelse med dødsfall, av løsøre importert til norsk territorium eller anskaffet der for personlig bruk. Fritaket skal få anvendelse i samsvar med omforente prosedyrer. Medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende som eier eller bruker mottakerapparater for radio-, fjernsyns- og internettenheter på norsk territorium, skal være fritatt for skatt, gebyrer, lisensavgifter eller lignende avgifter tilknyttet nevnte eierskap eller bruk. Kjøretøyer som eies av medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende, skal være unntatt norsk veiavgift, registrerings- eller lisensavgift og lignende gebyrer. Fritaket gjelder ikke betaling av bompenger som betales av privatpersoner for bruk av veier, broer og tunneler.

2. Fritaket for skatt på inntekt fastsatt i artikkel X i NATO SOFA får også anvendelse for
a) inntekt mottatt av medlemmer av amerikanske styrker, medfølgende og arbeidstakere hos amerikanske kontraktører som ikke er norske statsborgere eller til vanlig bosatt på norsk territorium, mottatt gjennom ansettelse hos organisasjonene nevnt i artikkel II nr. 3 i denne avtalen og virksomhet behandlet i artikkel XXI og XXII i denne avtalen,
b) inntekt mottatt av medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende fra privatpersoner, foretak eller enheter, unntatt fra norske privatpersoner, foretak eller enheter som har skattemessig tilhold i Norge.
c) lønn og andre lignende godtgjørelser mottatt av arbeidstakere hos amerikanske kontraktører som befinner seg på norsk territorium utelukkende for å oppfylle en kontrakt eller en underkontrakt for amerikanske styrker for arbeid i henhold til nevnte kontrakt eller underkontrakt, samt inntekt mottatt av nevnte arbeidstakere hos amerikanske kontraktører fra privatpersoner, foretak eller enheter, unntatt fra norske privatpersoner, foretak eller enheter som har skattemessig tilhold i Norge. Partene har til hensikt å konsultere hverandre i den grad det er nødvendig for å arbeide for det felles mål å forebygge at amerikanske kontraktører misbruker rettighetene de er innvilget i henhold til dette punktet.

3. Bestemmelsene i norske lover og forskrifter som gjelder en arbeidsgivers eller selvstendig næringsdrivendes plikt til å holde tilbake eller forhåndsbetale inntektsskatt og trygde- og pensjonspremier, skal ikke få anvendelse på inntekt som er fritatt fra skatt i Norge.

23
ARTIKKEL XVIII
IMPORT OG EKSPORT TIL OFFISIELL BRUK

1. I tråd med prinsippene i 1950-avtalen og 1952-avtalen, sammenholdt med de spesifikke unntakene nedfelt i avtalene, og med henvisning til artikkel XI i NATO SOFA, skal varer, materiell, forsyninger, utstyr og annen eiendom som a) er importert av amerikanske styrker, b) i siste instans skal brukes av eller for amerikanske styrker, herunder for å støtte militære velferdstjenester fastsatt i artikkel XXI og XXII i denne avtalen, c) skal brukes eller forbrukes for å oppfylle en kontrakt med eller på vegne av amerikanske styrker eller d) skal innlemmes i gjenstander eller fasiliteter som brukes av amerikanske styrker, kunne importeres til norsk territorium tollfritt, uten import- eller registreringsavgift og andre lignende gebyrer og avgifter, herunder, men ikke begrenset til, forbruksavgift, særavgifter og mva.
2. Varene, materiellet, forsyningene, utstyret og annen eiendom nevnt i nr. 1 i denne artikkelen skal være fritatt enhver skatt eller andre gebyrer og avgifter som vanligvis ville vært ilagt ved import eller anskaffelse, og skal være fritatt norsk eksportavgift ved eksport.

3. Partene skal i nødvendig grad samarbeide for å sørge for at det bare importeres en rimelig mengde varer, materiell, forsyninger, utstyr og annen eiendom. Amerikanske styrker skal framlegge for norske myndigheter en behørig erklæring som fastsatt i artikkel XI nr. 4 i NATO SOFA som bekreftelse på at nevnte varer, materiell, forsyninger, utstyr og annen eiendom omfattes av fritakene fastsatt i denne artikkelen. Deponering av erklæringen skal godkjennes i stedet for tollkontroll av norske myndigheter av gjenstandene importert og eksportert av eller for amerikanske styrker i henhold til denne artikkelen. Når varer, materiell, forsyninger, utstyr og annen eiendom importeres av amerikanske kontraktører eller norske kontraktører i henhold til bestemmelsene i denne artikkelen, skal amerikanske styrker kreve at de nevnte kontraktørene bruker disse gjenstandene utelukkende for å oppfylle kontrakter med amerikanske styrker.

24
ARTIKKEL XIX
IMPORT OG EKSPORT TIL PERSONLIG BRUK
1. Medlemmer av amerikanske styrker, medfølgende og amerikanske kontraktører kan toll- og avgiftsfritt importere personlige effekter, innbo, private kjøretøyer og andre varer beregnet for personlig bruk eller til bruk i husholdningen under oppdragets varighet på norsk territorium. Dette privilegium skal ikke bare gjelde for varer som eies av de nevnte personene, men også for varer som sendes dem som gave, eller som leveres til dem for å oppfylle kontrakter inngått med personer som ikke er bosatt på norsk territorium. Dette punktet skal gjennomføres i samsvar med omforente prosedyrer.

2. Varene nevnt i nr. 1 i denne artikkelen og andre varer som er anskaffet toll- og/eller avgiftsfritt, kan selges eller på annen måte overdras til personer på norsk territorium. Sluttmottakeren skal være ansvarlig for å betale eventuelle skyldige avgifter som et resultat av overdragelse til en person som ikke har rett til å importere slike varer. Medlemmer av amerikanske styrker, medfølgende og amerikanske kontraktører kan fritt overdra eiendom nevnt i nr. 1 i denne artikkelen seg i mellom, og slike overdragelser skal være toll- og/eller avgiftsfrie. Amerikanske styrker skal føre oversikt over de nevnte overdragelsene av toll- eller avgiftsfrie handelsvarer. Norske myndigheter skal godkjenne behørig innsendte politirapporter som avgjørende bevis på at toll- og avgiftsfrie varer tilhørende medlemmer av amerikanske styrker, medfølgende og amerikanske kontraktører er blitt stjålet, og dermed frita enkeltpersoner fra ethvert krav om betaling av toll eller avgifter.

3. Medlemmer av amerikanske styrker, medfølgende og amerikanske kontraktører kan toll- og avgiftsfritt re-eksportere (eller eksportere) enhver vare de har importert til (eller anskaffet på) norsk territorium i løpet av tjenestetiden.
25

ARTIKKEL XX PROSEDYRER FOR TOLLBEHANDLING
1. Norge skal treffe alle hensiktsmessige tiltak for å sikre en enkel og rask tollbehandling av importerte og eksporterte varer beskrevet i denne avtalen. Enhver tollkontroll skal gjennomføres så raskt som mulig.

2. Tollkontroll i henhold til denne avtalen skal gjennomføres i samsvar med prosedyrer som norske myndigheter og amerikanske styrker er blitt enige om. Enhver tollkontroll norske tollmyndigheter utfører på innkommende eller utgående personlige eiendeler tilhørende medlemmer av de amerikanske styrkene eller medfølgende, skal gjennomføres når eiendelene leveres til eller hentes fra personens bosted eller i samsvar med omforente prosedyrer.

3. Offisiell amerikansk informasjon kan importeres til og eksporteres fra norsk territorium uten tollkontroll. Offisiell amerikansk informasjon skal være behørig merket og godkjent som informasjon av ansvarlige amerikanske forsvarsmyndigheter.

4. For å forebygge misbruk av rettighetene som er innvilget i henhold til tollbestemmelsene i NATO SOFA og denne avtalen, skal amerikanske forsvarsmyndigheter treffe nødvendige tiltak ved fasiliteter der amerikanske styrker befinner seg. Amerikanske forsvarsmyndigheter og norske myndigheter skal samarbeide om å etterforske ethvert påstått brudd på tollreglene.

26
ARTIKKEL XXI MILITÆRE VELFERDSTJENESTER
1. Amerikanske styrker kan etablere militære vareutsalg, dagligvareforretninger, andre utsalgssteder, militære messer, sentre for sosialt samvær og opplæring samt områder for fritidsaktiviteter på norsk territorium på steder partene er blitt enige om kan brukes av medlemmer av amerikanske styrker, medfølgende og andre kategorier av autorisert personell som partene er blitt enige om. Amerikanske forsvarsmyndigheter kan selv drive og opprettholde de ovennevnte militære velferdstjenestene eller inngå avtale med andre organisasjoner om driften.

2. Amerikanske styrker kan inngå avtaler med finansforetak om å tilby banktjenester og andre finansielle tjenester på norsk territorium for formål under denne avtalen utelukkende til bruk for amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og medfølgende, i henhold til det amerikanske forsvarsdepartementets gjeldende bankprogram for militære oversjøiske styrker eller lignende rammeverk i framtiden, herunder, men ikke begrenset til, å legge til rette for kontantuttak og innskudd, fakturabetaling, pengeoverføringer og nettbaserte tjenester.

3. Virksomhet og organisasjoner som er nevnt i denne artikkelen, skal innrømmes de samme toll- og avgiftsfritakene som innrømmes amerikanske styrker. Med full respekt for norske lover og forskrifter skal nevnte virksomhet, og organisasjoner, betjenes og drives utelukkende i samsvar med amerikanske lover og forskrifter. Nevnte virksomhet og organisasjoner skal ikke være pålagt å innkreve eller betale skatt eller andre avgifter for aktiviteter som er tilknyttet driften.

4. Amerikanske styrker skal treffe nødvendige tiltak for å hindre at varer og eiendeler som er importert til eller anskaffet på norsk territorium av virksomhetene eller organisasjonene nevnt i nr. 1 og 2 i denne artikkelen, selges til personer som ikke har tillatelse til å handle med de nevnte virksomhetene eller organisasjonene.

27
ARTIKKEL XXII MILITÆRE POSTKONTORER
1. Amerikanske styrker kan etablere, betjene og drive militære postkontorer til bruk for amerikanske styrker, medfølgende, amerikanske kontraktører og andre kategorier av autorisert personell som partene er blitt enige om.

2. Post som er postlagt på de nevnte kontorene, kan være stemplet med amerikanske stempler.

3. Idet det sedvanerettslige prinsipp om territorial suverenitet anerkjennes skal offisiell post til amerikanske styrker være unntatt fra kontroll, gjennomsøking eller beslag.

4. Amerikanske forsvarsmyndigheter skal treffe egnede og nødvendige tiltak ved de militære postkontorene for å unngå at medlemmer av amerikanske styrker, medfølgende og amerikanske kontraktører urettmessig importerer varer til norsk territorium.

28
ARTIKKEL XXIII VALUTA OG VEKSLING
1. Amerikanske styrker skal ha rett til å importere, eksportere og bruke amerikansk valuta eller finansielle instrumenter pålydende amerikansk valuta uansett beløp.

2. Amerikanske forsvarsmyndigheter kan gi ut til eller veksle for medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende, valuta eller finansielle instrumenter pålydende valuta, gyldig i
a) USA,
b) Norge,
c) euro-sonen og
d) ethvert annet land, i den grad det er nødvendig for autoriserte reiser, herunder reiser ved
tjenestefri.

3. Medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende kan
(a) importere og eksportere amerikansk valuta og finansielle instrumenter pålydende amerikansk valuta, og
(b) eksportere fra norsk territorium enhver valuta og ethvert finansielt instrument pålydende enhver slik valuta, forutsatt at de nevnte amerikanske styrkene eller medfølgende enten har importert nevnte valuta eller finansielle instrumenter til norsk territorium eller mottatt nevnte valuta eller finansielle instrumenter fra amerikanske styrker.

4. Amerikanske forsvarsmyndigheter skal, etter konsultasjon med norske myndigheter, treffe nødvendige tiltak for å hindre misbruk av de rettighetene som følger av denne artikkelen og verne de norske valutareglene i den grad de gjelder for personell som omfattes av denne avtalen. Medlemmer av amerikanske styrker og medfølgende er forpliktet til å respektere valutalovene til hver av partene.

29
ARTIKKEL XXIV ARBEIDSKRAFT
Amerikanske styrker og organisasjoner som utfører de militære velferdstjenestene beskrevet i artikkel XXI og XXII i denne avtalen, kan rekruttere og ansette medfølgende og personer som har tillatelse til å arbeide på norsk territorium. Nevnte medfølgende trenger ikke arbeidstillatelse for ansettelse etter denne artikkel. USA gir ikke avkall på sin suverene immunitet med hensyn til ansettelse av slikt personell i henhold til denne avtalen, og ansettelsesprosedyrer skal beskrives i en gjennomføringsordning.

30
ARTIKKEL XXV KONTRAKTSPROSEDYRER
1. Amerikanske styrker kan inngå kontrakter om alt av varer, materiell, forsyninger, utstyr og tjenester (herunder byggevirksomhet) som skal leveres til eller utføres på norsk territorium uten begrensninger med hensyn til valg av kontraktør, leverandør eller person som leverer nevnte varer, materiell, forsyninger, utstyr eller tjenester. Amerikanske styrker skal fortrinnsvis bruke norske leverandører av varer, materiell, forsyninger, utstyr og tjenester i den grad det er praktisk mulig, i samsvar med amerikanske lover og forskrifter. Nevnte kontrakter skal utlyses, tildeles og forvaltes i samsvar med amerikanske lover og forskrifter. Tilbydere og kontraktører skal gis tydelig informasjon om gjeldende lover og forskrifter i utlysnings- og kontraktsdokumentene.

2. Med hensyn til anskaffelse av varer, tjenester og forsyningstjenester skal Norge behandle amerikanske styrker på en måte som ikke er mindre gunstig enn den behandlingen som gis norske væpnede styrker.

31
ARTIKKEL XXVI AMERIKANSKE KONTRAKTØRER
1. Arbeidsvilkårene for ansettelse av amerikanske kontraktører skal fastsettes av amerikanske styrker i samsvar med gjeldende amerikanske lover og forskrifter og med respekt for norsk lov, i den grad dette ikke er uforenlig med de amerikanske styrkenes militære behov. Amerikanske kontraktører skal være unntatt norske lover og forskrifter med hensyn til lisensiering og registrering av foretak og selskaper utelukkende når det gjelder levering av varer og tjenester til amerikanske styrker på norsk territorium.

2. Arbeidstakere hos amerikanske kontraktører skal være fritatt fra kravet om norsk arbeidstillatelse for arbeid som utelukkende utføres i henhold til kontrakt med eller for amerikanske styrker. Amerikanske kontraktører skal være fritatt fra all selskapsskatt som utelukkende følger av levering av varer og tjenester til amerikanske styrker eller fra oppføring av fasiliteter for amerikanske styrker. Nevnte kontraktører skal ikke være pålagt å betale noen form for skatt på inntekt eller fortjeneste til stat eller kommune på den delen av inntekten eller fortjenesten som knytter seg til en kontrakt eller underkontrakt med amerikanske styrker. I den grad de er fritatt fra beskatning i Norge, skal amerikanske kontraktører og arbeidstakere hos amerikanske kontraktører ha fritak fra rapporteringsplikt.

32
ARTIKKEL XXVII HELSE, MILJØ OG SIKKERHET
1. USA bekrefter at de vil respektere relevante norske lover om miljø, folkehelse, herunder veterinære og plantesanitære forhold, og sikkerhetsregler ved gjennomføring av amerikansk politikk. Norge bekrefter sin praksis om å gjennomføre lover, regler og standarder om miljø, folkehelse og sikkerhet idet det tas behørig hensyn til helsen og sikkerheten til amerikanske styrker, medfølgende og amerikanske kontraktører. Partene er enige om å ha en forebyggende heller enn en reaktiv tilnærming til miljøvern, folkehelse og sikkerhet. Partenes ansvarlige myndigheter vil konsultere hverandre i saker om miljø, folkehelse og sikkerhet.

2. For å bistå med miljømessig forsvarlig håndtering av farlig avfall skal Norge utpeke en enhet som ansvarlig myndighet for de underretningene som kreves i henhold til Basel-konvensjonen vedrørende kontroll med transport av farlig avfall, vedtatt i Basel 22. mars 1989, med gjennomføringslovgivning. Amerikanske styrker skal framlegge opplysninger som er nødvendige for at Norge skal kunne overholde nevnte forpliktelser.

33
ARTIKKEL XXVIII FORSYNINGSTJENESTER OG KOMMUNIKASJON
1. Amerikanske styrker, amerikanske kontraktører og norske kontraktører skal ha adgang til å bruke vann, elektrisitet og andre offentlige forsyningstjenester i forbindelse med aktiviteter i henhold til denne avtalen, til vilkår, herunder priser og gebyrer, som ikke er mindre gunstige enn de som tilbys norske væpnede styrker eller Norge under tilsvarende omstendigheter, uten skatter eller andre offentlige avgifter eller gebyrer. Amerikanske styrkers kostnader skal være lik deres pro rata-andel av bruken av slike forsyningstjenester.

2. Partene anerkjenner at det kan være nødvendig for amerikanske styrker å bruke radiospektrumet i forbindelse med aktiviteter i henhold til denne avtalen. USA skal ha adgang til å bruke sitt eget telekommunikasjonssystem (slik «telekommunikasjon» er definert i Den internasjonale teleunions konstitusjon og konvensjon fra 1992). Dette skal inkludere retten til å anvende de midler og tjenester som er nødvendige for å sørge for full evne til å bruke telekommunikasjonssystemer, og retten til å benytte alle nødvendige radiospektra for dette formål. Bruk av radiospektrumet skal være kostnadsfritt for USA. Amerikanske styrker skal koordinere bruken av frekvenser med den norske administrative representanten med mindre presserende operasjonelle behov ikke tillater en slik koordinering.

34
ARTIKKEL XXIX GJENNOMFØRING OG TVISTER
1. Alle forpliktelser i henhold til denne avtalen skal være betinget av at nødvendig finansiering er tilgjengelig for disse formålene.

2. Dersom det anses hensiktsmessig kan partene eller deres administrative representanter inngå implementeringsavtaler eller -ordninger for å gjennomføre bestemmelsene i denne avtalen.

3. De administrative representantene skal konsultere hverandre ved behov for å sørge for at denne avtalen gjennomføres på behørig vis. De administrative representantene skal utvikle prosedyrer for konsultasjon med sine respektive medarbeidere om alle saker som gjelder en effektiv gjennomføring av denne avtalen.

4. Tvister om tolking eller anvendelse av avtalen skal løses på lavest mulig nivå og, om nødvendig, løftes opp til de administrative representantene for vurdering og løsning. Tvister som ikke kan løses av de administrative representantene, skal overføres til partene for konsultasjon og løsning, når det er hensiktsmessig.

5. Tvister og andre saker som det konsulteres om i henhold til denne avtalen, skal ikke henvises til nasjonale domstoler, internasjonale domstoler, tribunaler eller lignende organer eller til en tredjepart for avgjørelse.

35
ARTIKKEL XXX IKRAFTTREDELSE, ENDRING OG VARIGHET
1. Denne avtalen skal tre i kraft på datoen for den siste noten i utveksling av noter mellom partene som angir at hvert part har fullført sine interne prosedyrer som er nødvendig for at denne avtalen skal tre i kraft.

2. Avtalen kan endres ved skriftlig avtale mellom partene.

3. Denne avtalen skal gjelde for en innledende periode på ti (10) år. Etter den innledende perioden skal den fortsatt være i kraft, men kan sies opp av hver av partene med ett (1) års skriftlig varsel til den annen part gjennom diplomatiske kanaler.

4. Vedlegg A skal utgjøre en integrert del av denne avtalen og kan endres ved skriftlig avtale mellom partene eller deres administrative representanter.
SOM BEKREFTELSE PÅ DETTE har de undertegnede, som er behørig bemyndiget av sine respektive regjeringer, undertegnet denne avtalen.
UTFERDIGET i Washington, Amerikas forente stater, den ______. ____________ 2021, og Oslo, Norge, den ______. ____________ 2021, i to eksemplarer på norsk og engelsk, der hver tekst har samme gyldighet.
FOR KONGERIKET NORGES REGJERING: FOR AMERIKAS FORENTE STATERS REGJERING:
36

VEDLEGG A
Omforente områder
• Rygge militære flystasjon og flyoperative flater
• Sola militære flystasjon og flyoperative flater
• Evenes militære flystasjon og flyoperative flater
• Ramsund orlogsstasjon
37
——————————————————————————————————–

———————-US-baltic Charter of Partnership——google oversettelse————————-

Østrom

16.januar, 1998
14:45 EST

PRESIDENTEN: Takk. president Meri; president Brazauskas; president Ulmanis; medlemmer av den estiske, litauiske og latviske delegasjonen; sekretær Albright; Herr Berger; medlemmer av kongressen, senator Dole, Mr. Brzezinski og alle venner av de baltiske nasjonene som er her.

Visepresidenten og jeg og vår administrasjon var beæret over å ønske president Meri, president Brazauskas og president Ulmanis velkommen til Washington for å bekrefte vår felles visjon om et Europa helt og fritt, der Estland, Litauen og Latvia spiller sine fulle og rettmessige roller, og å signere et Charter of Partnership for å bygge det Europa sammen.

Til de tre presidentene, la meg si takk. Takk for nøkkelrollen du har spilt for å gjøre dette øyeblikket mulig; holde fast ved den vanskelige veien med politiske og økonomiske reformer; fører Estland, Latvia og Litauen tilbake til fellesskapet av frie nasjoner der de hører hjemme.

Dette charteret om partnerskap understreker hvor langt nasjonene deres har kommet. For nesten nøyaktig syv år siden i dag, ble baltiske borgere vendt nedover stridsvogner i kampen for å gjenvinne sin uavhengighet. I dag har demokratiene deres slått rot. Du står blant Europas raskest voksende økonomier. Nasjonene dine er en kilde til stabilitet i din region og utenfor, gjennom Partnerskap for fred, Baltisk fredsbevarende bataljon og dine bidrag i Bosnia.

Amerika har vært stolte av å støtte denne fremgangen, gjennom vårt frøhjelpsprogram, mer enn 500 frivillige fra Peace Corps, og på mange andre måter. Vi deler en eierandel i din suksess. Og med dette charteret setter vi et rammeverk for å nå våre felles mål. Den bekrefter vår forpliktelse til å fremme harmoni og menneskeverd i våre samfunn. Det understreker vår interesse for et nært samarbeid mellom de baltiske statene og med alle deres naboer. Den lanserer nye arbeidsgrupper for økonomisk utvikling for å stimulere til større handel, investeringer og vekst, som komplementerer innsatsen til våre europeiske venner. Og det fremmer USAs forpliktelse til å hjelpe Estland, Litauen og Latvia med å utdype sin integrering og forberede seg på medlemskap i EU og NATO.

Selvfølgelig kan det ikke være noen garantier for opptak til Alliansen. Bare NATOs ledere, som opererer ved konsensus, kan tilby medlemskap til en aspirerende stat. Men USAs sikkerhet er knyttet til Europa, og Europa vil aldri være fullt ut sikret hvis baltisk sikkerhet er i tvil. NATOs dør er og vil forbli åpen for alle partnernasjoner, og Amerika er fast bestemt på å skape forholdene under hvilke Estland, Litauen og Latvia en dag kan gå gjennom den døren.

Håpene som gir næring til målene i dette charteret må matches av vår vilje til å nå dem. Det er derfor vi danner en ny

partnerskapskommisjon som visestatssekretær Strobe Talbott skal lede. Jeg er glad for å kunne rapportere at charteret allerede gjør en forskjell. I går signerte våre nasjoner avtaler for å eliminere dobbeltbeskatning, som vil oppmuntre amerikansk næringsliv til å spille en enda større rolle i baltisk velstand. Vi utvider også vår felles innsats for å bekjempe organisert kriminalitet med bedre informasjonsdeling og flere felles operasjoner.

Og i år vil USA, i et unikt offentlig-privat partnerskap med Soros Open Society Institute, opprette et Baltic-American Partnership Fund for å fremme utviklingen av sivile organisasjoner. Ingenting er mer avgjørende for demokratiets suksess enn et levende nettverk av lokale grupper forpliktet til sine lokalsamfunn og sin nasjon. Jeg vil takke George Soros for hans visjonære generøsitet.

Jeg vil også rette en spesiell takk til de baltisk-amerikanske samfunnene. I 50 år holdt litauiske, latviske og estiske amerikanere liv i drømmen om baltisk frihet. Nå på randen av et nytt århundre jobber de her hjemme og sammen med sine baltiske brødre og søstre for å sikre at frihetens hardt vunnede velsignelser aldri vil gå tapt igjen.

President Meri, president Brazauskas, president Ulmanis, vi minnes augustdagen i 1989 da hundretusener av mennesker knyttet hender fra Tallinn til Riga til Vilnius, og dannet en menneskelig kjede like sterk som verdiene den sto for. I dag strekker den baltiske kjeden seg over Atlanterhavet. Amerikas hender og hjerter og håp er forent som ett med dine. Ved å jobbe sammen kan vi bygge et nytt Europa med demokrati, velstand og fred, hvor sikkerhet er provinsen til enhver nasjon. Og fremtiden tilhører de frie.

Tusen takk. (Bifall.)

PRESIDENT ULMANIS: Kjære president, mine damer og herrer, i dag er en glad dag når vi signerer U.S.A.-Baltic Charter. Dette charteret vil tjene som en nøkkel for det neste århundre. Det gjør oss til allierte. Våre signaturer gir den strategiske filosofien for neste århundre. De markerer det sterke Atlanterhavet — og også dannelsen av et nytt Europa. Baltikum er en suksesshistorie for alle som former den gjennom sitt daglige arbeid.

Jeg oppfordrer president Clinton og hans administrasjon til å engasjere seg aktivt i dannelsen av dens fremtid. Den symbolske betydningen av charteret har blitt uttrykt i de første ordene, som snakker om vår felles visjon om fremtiden. Den er skapt av folk i landet vårt i kontinuerlig arbeid ved gjensidig berikelse. Jeg er stolt av mitt folk og dets styrker. Jeg er stolt av vennene mine som jeg er glad for å ønske velkommen her.

Takk skal du ha. (Bifall.)

PRESIDENT BRAZAUSKAS: Kjære president, mine damer og herrer, i dag signerer vi det spesielt viktige dokumentet med USA, som vi ikke bare deler felles verdier med, men også er knyttet til en rekke amerikanske litauere som har funnet hjem i Forente stater. Charter of Partnership etablerer det institusjonelle rammeverket som fremmer fremme av bilateralt og multilateralt samarbeid, gjensidig støtte til den euro-atlantiske integrasjonen og felles innsats designet for konsolidering av sikkerhet, velstand og stabilitet i regionen og det euro-atlantiske området som en hel.

U.S.-Baltic Charter bekrefter gjentatte ganger at Litauen er en seriøs kandidat for medlemskap i NATO, samt at USA støtter de baltiske statenes ambisjoner og deres innsats for å bli medlemmer av Alliansen.

Litauen verdsetter charteret først og fremst som forpliktelsen til dets videre rolle som fremmer av stabilitet i vår region og Europa som helhet; sin forpliktelse til fremgang, økonomiske reformer og ytterligere forbedring av forsvarssystemets effektivitet og interoperabilitet med den nordatlantiske alliansen. Vi setter pris på og vår støtte til president Clintons og USAs lederrolle i å åpne opp for sentraleuropeiske demokratier dørene til historiens mest suksessrike allianse. Det er vårt håp at denne åpenheten for nye medlemmer vil øke sikkerheten og stabiliteten for alle nåværende og aspirerende medlemmer, så vel som andre europeiske nasjoner.

Takk skal du ha. (Bifall.)

PRESIDENT MERI: Herr president, eksellenser, mine damer og herrer, i dag er en historisk dag i våre fire nasjoners historie. Med signeringen av charteret om partnerskap mellom Amerikas forente stater og republikken Estland, republikken Latvia og republikken Litauen, går vi inn i en ny fase med enda tettere forbindelser mellom USA og Baltikum.

For 75 år siden i fjor sommer, inngikk USA og Estland diplomatiske forbindelser, og startet dermed et spesielt forhold basert på gjensidig respekt og tillit. Det er et gammelt ordtak som sier at man gjenkjenner en sann venn i tider med nød. Med sin todelte støtte til ikke-anerkjennelsespolitikk var Amerika en sann venn av Baltikum i en tid med nød, og fungerte som et fyrtårn av håp gjennom de lange, mørke og kalde årene av den sovjetiske okkupasjonen.

Du, herr president, var en sann venn da du for fire år siden personlig bidro til å sørge for at okkupasjonen ville avsluttes og de utenlandske troppene ville trekke seg tilbake. Denne prinsipielle oppførselen er en kvalitet ved USAs utenrikspolitikk som vi beundrer sterkt. Det faktum at moral spiller en stor rolle i USAs utenrikspolitikk er det som definerer USA som verdens gjenværende supermakt.

Estland ser på United States-Baltic Charter som det siste uttrykket for denne prinsipielle tilnærmingen. Charteret anerkjenner de baltiske statenes rolle i den amerikanske strategien for å garantere sikkerhet og stabilitet på det europeiske kontinentet, og presiserer at USA har en reell, dyp og varig interesse for sikkerheten og suvereniteten til de baltiske statene.

Et viktig element i vår sikkerhetsstrategi er et eventuelt fullt medlemskap i NATO. Vi tror at NATO fortsetter å være den eneste garantisten for sikkerhet og stabilitet i Europa. Estland applauderer president Clinton for hans lederskap i å starte prosessen med NATO-utvidelse som allerede har omdefinert vilkårene for sikkerhetspolitikken i Europa.

Estland forstår også at NATO-utvidelse gjennom Baltikum vil bli det neste store prosjektet til Alliansen. Vi tror at spørsmålet om baltisk medlemskap i NATO vil bli den virkelige testen for sikkerhetstenkning etter Madrid – det vil si at land skal kunne velge sin sikkerhetsordning uavhengig av geografi.

Vi er sikre på at med amerikansk lederskap vil denne testen bli møtt med suksess. Takk skal du ha. (Bifall.)

PRESIDENTEN: Jeg takker dere alle. Vi skal nå signere charteret vårt. Før vi gjør det, vil jeg bare si igjen hvor mye jeg setter pris på alle våre gjester som kommer hit, alle fra de tre nasjonene, deres amerikanske kolleger. Og takk senator Durbin, kongressmedlem Pelosi, kongressmedlem Shimkus, kongressmedlem Kucinich. Takk, senator Dole og Mr. Brzezinski.

Og jeg vil også påpeke — det gjorde jeg ikke tidligere — vi har en veldig stor, uvanlig stor, representasjon fra det diplomatiske korpset her, som er en hyllest til viktigheten av dette øyeblikket som resten av verden samfunnet knytter seg til det. Og jeg takker alle ambassadørene som er her. Tusen takk alle sammen for deres tilstedeværelse. (Bifall.)

(Charteret er signert.) (Applaus.)

———————————————————————————————————————————————————–GOOGLE OVERSETTELSE—————————————-
«U.S.-Ukraine Charter on Strategic Partnership» –

Dette er tilbudet som utenriksminister Dmytro Kuleba signerte, og som president Zelenskyj nå er forpliktet å forholde seg til når det gjelder USA — og Russland, deres broderfolk.

————————————————————————————————

USA-Ukrainas Charter om Strategisk Partnerskap
MEDIA NOTAT

TALSPERSONENS KONTOR

10. NOVEMBER 2021

Dele
Følgende er teksten til USA-Ukrainas charter om strategisk partnerskap signert av USAs utenriksminister Antony J. Blinken og Ukrainas utenriksminister Dmytro Kuleba i Washington, D.C. 10. november 2021.

Begynn tekst:

Innledning

USA og Ukraina:

Bekreft på nytt viktigheten av forholdet vårt som venner og strategiske partnere, basert både på våre felles verdier og felles interesser, inkludert en forpliktelse til et Europa som er helt, fritt, demokratisk og i fred.

Gjenta at det strategiske partnerskapet som eksisterer mellom våre to nasjoner er avgjørende for sikkerheten til Ukraina og Europa som helhet.

Understrek at vårt partnerskap er basert på felles demokratiske verdier, respekt for menneskerettigheter og rettsstaten, og en forpliktelse til Ukrainas gjennomføring av de dype og omfattende reformene som er nødvendige for full integrering i europeiske og euro-atlantiske institusjoner for å sikre økonomisk velstand. for sitt folk.

Berømme Ukrainas betydelige fremgang mot å forbedre demokratiet, så vel som dets forpliktelse til å fortsette demokratiske reformer, som er avgjørende for å fremme demokratiet i hele Øst-Europa.
Legg vekt på urokkelig forpliktelse til Ukrainas suverenitet, uavhengighet og territorielle integritet innenfor dets internasjonalt anerkjente grenser, inkludert Krim og utvidelse til territorialfarvannet i møte med pågående russisk aggresjon, som truer regional fred og stabilitet og undergraver den globale regelbaserte orden.

Erklære vår vilje til å utdype vårt strategiske partnerskap ved å utvide det bilaterale samarbeidet innen politisk, sikkerhet, forsvar, utvikling, økonomi, energi, vitenskap, utdanning, kulturell og humanitær sfære.

Bekreft forpliktelsene som er gjort for å styrke Ukraina-U.S.A. strategisk partnerskap av presidentene Zelenskyy og Biden 1. september 2021.
Har til hensikt å bruke Strategic Partnership Commission (SPC), dens arbeidsgrupper og andre bilaterale mekanismer for å maksimere potensialet i vårt samarbeid og møte utfordringene som er skissert i dette charteret.
Del I: Prinsipper for samarbeid

Dette charteret er basert på kjerneprinsipper og oppfatninger som deles av begge sider:

Støtte til hverandres suverenitet, uavhengighet, territorielle integritet og ukrenkelighet av grenser utgjør grunnlaget for våre bilaterale relasjoner.
Vårt vennskap og strategiske forhold stammer fra vår grunnleggende gjensidige forståelse og verdsettelse for den felles troen på at demokrati og rettsstat er de viktigste garantistene for sikkerhet, velstand og frihet.

Samarbeid mellom demokratier om forsvar og sikkerhet er avgjørende for å reagere effektivt på trusler mot fred og stabilitet.
Et sterkt, uavhengig og demokratisk Ukraina, som er i stand til å forsvare sin suverenitet og territorielle integritet og fremme regional stabilitet, bidrar til sikkerheten og velstanden ikke bare for folket i Ukraina, men til et Europa som er helt, fritt, demokratisk og i fred.
Del II: Sikkerhet og bekjempelse av russisk aggresjon

USA og Ukraina deler en viktig nasjonal interesse i et sterkt, uavhengig og demokratisk Ukraina. Å styrke Ukrainas evne til å forsvare seg mot trusler mot dets territoriale integritet og utdype Ukrainas integrering i euro-atlantiske institusjoner er samtidige prioriteringer.

USA anerkjenner Ukrainas unike bidrag til kjernefysisk ikke-spredning og nedrustning og bekrefter på nytt sine forpliktelser under

“Memorandum on Security Assurances in Connection with Ukraine’s Access to the Treaty on the non-spredning av kjernefysiske våpen” (Budapest Memorandum) av 5. desember 1994 .

Guidet av erklæringen fra 3. april 2008 om toppmøtet i Bucuresti fra NATOs nordatlantiske råd og som bekreftet i kommunikasjonen fra NATOs nordatlantiske råd i Brussel 14. juni 2021, støtter USA Ukrainas rett til å bestemme sin egen fremtidige utenrikspolitiske kurs gratis. fra innblanding utenfra, inkludert med hensyn til Ukrainas ambisjoner om å bli med i NATO.

USA og Ukraina har til hensikt å fortsette en rekke materielle tiltak for å forhindre ekstern direkte og hybrid aggresjon mot Ukraina og holde Russland ansvarlig for slik aggresjon og brudd på folkeretten, inkludert beslagleggelsen og forsøket på annektering av Krim og den Russland-ledede væpnede konflikten. i deler av Donetsk- og Luhansk-regionene i Ukraina, så vel som dens fortsatte ondartede oppførsel. USA har til hensikt å støtte Ukrainas innsats for å motvirke væpnet aggresjon, økonomiske og energiforstyrrelser og ondsinnet nettaktivitet fra Russland, inkludert ved å opprettholde sanksjoner mot eller relatert til Russland og anvende andre relevante tiltak inntil den territorielle integriteten til Ukraina er gjenopprettet innenfor landets internasjonalt anerkjente grenser.

USA anerkjenner ikke og vil aldri anerkjenne Russlands forsøk på annektering av Crimea og bekrefter sin fulle støtte til internasjonal innsats, inkludert i Normandie-formatet, rettet mot å forhandle frem en diplomatisk løsning på den Russland-ledede væpnede konflikten i Donetsk- og Luhansk-regionene i Ukraina på grunnlag av respekt for folkeretten, inkludert FN-pakten . USA støtter Ukrainas innsats for å bruke Krim-plattformen til å koordinere internasjonal innsats for å håndtere de humanitære og sikkerhetsmessige kostnadene ved Russlands okkupasjon av Krim, i samsvar med plattformens felleserklæring.

USA og Ukraina støtter 2021 Strategic Defense Framework som grunnlaget for forbedret Ukraina-U.S.A. forsvars- og sikkerhetssamarbeid og har til hensikt å arbeide for å fremme felles prioriteringer, inkludert implementering av forsvars- og forsvarsindustrireformer, utdyping av samarbeidet på områder som Svartehavssikkerhet, cyberforsvar og deling av etterretning, og motarbeiding av Russlands aggresjon.
USA og Ukraina er nøkkelpartnere i den bredere Svartehavsregionen og vil søke å utdype samarbeidet med Svartehavsallierte og partnere for å sikre navigasjonsfrihet og effektivt motvirke eksterne trusler og utfordringer på alle domener.
USA er fortsatt forpliktet til å hjelpe Ukraina med pågående forsvars- og sikkerhetsreformer og til å fortsette sin robuste trening og øvelser. USA støtter Ukrainas innsats for å maksimere sin status som NATO Enhanced Opportunities Partner for å fremme interoperabilitet.

Ukraina har til hensikt å fortsette å styrke den demokratiske sivile kontrollen av militæret, reformere sin sikkerhetstjeneste og modernisere sine forsvarsoppkjøpsprosesser for å fremme sine euro-atlantiske ambisjoner.
USA og Ukraina understreker viktigheten av tett samarbeid innen internasjonale institusjoner, inkludert FN, OSSE og Europarådet, og har til hensikt å multiplisere innsatsen for å finne nye tilnærminger og utvikle felles handlinger for å forhindre at enkeltstater prøver å ødelegge regelbasert internasjonal orden og kraftig å revidere internasjonalt anerkjente statsgrenser.

USA og Ukraina har til hensikt å støtte ansvarlighet for de ansvarlige for brudd på menneskerettighetene i territoriene i Ukraina som er midlertidig okkupert av Russland, og å støtte løslatelsen av politiske fanger og gisler som holdes i disse territoriene. USA har til hensikt å fortsette å støtte upartiske kriminelle etterforskninger utført av krigsforbrytelsesenheter under statsadvokatens kontor.

USA har til hensikt å fortsette å hjelpe Ukraina med å gi humanitær støtte til mennesker som er berørt eller fordrevet av den Russland-ledede væpnede konflikten i Donetsk- og Luhansk-regionene, ettersom regjeringen i Ukraina øker tilbudet av livreddende hjelp i form av mat, husly , trygt drikkevann og beskyttelse for de mest sårbare, inkludert eldre.

USA er fortsatt forpliktet til å styrke Ukrainas evne til å sikre og politie sine grenser, og til å forfølge større informasjonsdeling og rettshåndhevelsessamarbeid for å motvirke internasjonal kriminell og terroraktivitet, inkludert handel med mennesker, våpen og narkotika.

USA og Ukraina lover å bekjempe spredningen av masseødeleggelsesvåpen og sikre avansert teknologi ved å følge internasjonale standarder for ikke-spredning, styrke og effektivt implementere eksportkontrollregimer og samarbeide for å håndtere nye teknologirisikoer.

USA og Ukraina er forpliktet til å videreutvikle partnerskapet sitt innen cybersikkerhet, motvirke hybride trusler, bekjempe spredning av desinformasjon samtidig som ytringsfriheten opprettholdes, og styrke Ukrainas cybersikkerhetsinfrastruktur.
Del III: Demokrati og rettsstat

USA og Ukraina er bundet av de universelle verdiene som forener verdens frie mennesker: respekt for demokrati, menneskerettigheter og rettsstaten. Å styrke rettsstaten, fremme reform av rettssystemet og rettshåndhevelsesstrukturer og bekjempe korrupsjon er avgjørende for velstanden til Ukraina og dets folk.

USA anerkjenner fremgangen som Ukraina har gjort med å styrke sine demokratiske institusjoner og hilser de viktige skrittene som Ukraina har tatt for å utvikle et effektivt nasjonalt retts- og anti-korrupsjonssystem velkommen.

USA og Ukraina erkjenner behovet for at Ukraina skal forfølge en omfattende reformagenda for å fortsette å transformere landet og sikre en lys fremtid for alle mennesker i Ukraina.

USA har til hensikt å fortsette å støtte Ukrainas forpliktelse til å styrke innsatsen for å bekjempe korrupsjon, inkludert gjennom uavhengige medier og journalistikk, og styrke institusjoner som forhindrer, etterforsker, straffeforfølger og avgjør korrupsjonssaker for å styrke troen på rettsstaten, bygge en konkurransedyktig økonomi , og å integrere Ukraina fullt ut i europeiske og euro-atlantiske strukturer.

The United States anerkjenner Ukrainas fremgang med reformer, inkludert fremskritt med forsvars- og forsvarsindustrireformer, etablering av uavhengige anti-korrupsjonsinstitusjoner, landreformer, lokal styring og desentralisering, og digitalisering. USA har til hensikt å fortsette å støtte ytterligere reformer av rettshåndhevelse og justissektoren i tråd med internasjonal beste praksis for å styrke offentlig tillit til institusjonene som er ansvarlige for å opprettholde rettsstaten i Ukraina.

USA og Ukraina har til hensikt å fortsette å samarbeide tett for å fremme erindring, inkludert økt offentlig bevissthet om Holodomor fra 1932-1933 i Ukraina, og andre brutaliteter begått i og mot Ukraina tidligere.
USA og Ukraina bekrefter viktigheten av å fremme respekt for menneskerettigheter og grunnleggende friheter i samsvar med internasjonale forpliktelser og forpliktelser, samt bekjempe rasisme, fremmedfrykt, antisemittisme og diskriminering, inkludert mot rom og medlemmer av LHBTQI+-miljøene .

USA og Ukraina deler et ønske om å styrke våre folk-til-folk-bånd og styrke våre kulturelle, pedagogiske og profesjonelle utvekslinger som fremmer innovasjon, vitenskapelig forskning, entreprenørskap og øker gjensidig forståelse mellom våre folk.

Seksjon IV: Økonomisk transformasjon

USA og Ukraina har til hensikt å utvide samarbeidet for å støtte økonomisk reform, øke jobbskapingen, fremme økonomisk vekst, støtte innsats under USA-Ukrainas handels- og investeringsråd for å utvide markedstilgangen for varer og tjenester og for å forbedre investeringsmiljøet, inkludert gjennom økt beskyttelse og håndheving av åndsverk. Ukrainas fortsatte vedtak og implementering av reformer er avgjørende for å sikre at økonomien leverer for alle innbyggerne. USA støtter den ambisiøse transformasjonsplanen for Ukrainas økonomi rettet mot å reformere og modernisere nøkkelsektorer og fremme investeringer. USA og Ukraina anerkjenner behovet for å fremme Ukrainas energisikkerhet og å iverksette hastetiltak for å takle klimaendringer gjennom bærekraftige, effektive og varige politiske løsninger underbygget av pågående reform av bedriftsstyringen.

USA og Ukraina har til hensikt å styrke økonomiske og kommersielle bånd, fremme liberalisering av handelsbetingelser og lette tilgangen til markeder for varer og tjenester. USA har til hensikt å støtte Ukrainas innsats for å skape et robust investeringsmiljø bygget på prinsippene om rettssikkerhet, et rettferdig rettsvesen, åpenhet, respekt for arbeidernes rettigheter, innovasjoner og digitalisering, og sterk beskyttelse av intellektuell eiendom.

Ukraina lover å prioritere innsats for å reformere selskapsstyringen i sine statseide foretak og banker, som er ment å fremme robust og inkluderende økonomisk vekst i den ukrainske økonomien og det bilaterale amerikansk-ukrainske økonomiske forholdet. USA har til hensikt å fortsette å samarbeide med Ukraina i dette arbeidet. USA har til hensikt å utvide sin støtte til privatiseringsinitiativer, samarbeide med Ukraina for å skape et miljø som tiltrekker seg amerikanske investeringer i disse initiativene, støtte utvikling av privat sektor og styrke tilsyn med finanssektoren.

USA er forpliktet til energisikkerheten til Ukraina og har til hensikt å støtte Ukrainas innsats for å bli energiuavhengig, dekarbonisere økonomien, deregulere energisektoren, diversifisere energiforsyningen, integrere med Europas energinett, modernisere atomsektoren, håndtere en rettferdig overgang fra kull, og hindre Kremls bruk av energi som geopolitisk våpen. Den strategiske energi- og klimadialogen er utformet for å akselerere denne innsatsen.

USA og Ukraina har til hensikt å samarbeide for å fremme kommersielt partnerskap mellom ukrainske og amerikanske selskaper for å øke deres deltakelse betydelig i begge økonomier, spesielt prosjekter innen energi, landbruk, infrastruktur, transport, sikkerhet og sikkerhet, helsetjenester, og med et spesielt fokus om digitalisering.

USA og Ukraina har til hensikt å fortsette samarbeidet om utforskning og bruk av det ytre rom for fredelige formål, og i implementering av andre gjensidig fordelaktige initiativ innen bilateralt vitenskaps- og teknologisamarbeid.

USA og Ukraina bekrefter på nytt behovet for å styrke Ukrainas helseinfrastruktur og dets kapasitet til å reagere på og håndtere pandemier, slik som COVID-19-pandemien. USA har til hensikt å fortsette å utforske veier for å gi Ukraina bistand for å fremme disse målene.

Dette charteret erstatter U.S.-Ukraina-charteret om strategisk partnerskap, signert i Washington 19. desember 2008. USA og Ukraina har til hensikt å revidere dette charteret hvert tiende år eller tidligere hvis begge sider mener at endringer er nødvendige.